top of page

מיכאל תמרי

מיכאל תמרי נולד ב-23 בינואר בעפולה לרחל ויואל תמרי. בהיותו בן חמש נסע עם משפחתו לדרום אפריקה וגר שם כשנתיים וחצי. הוא התחיל את לימודיו בדרום אפריקה ולאחר שחזר עם הוריו לישראל למד בבית ספר ״באר טוביה״ באזור מושב תימורים שנוסד על ידי גרעין של עולים מדרום אפריקה. הוריו שהיו ממייסדי המקום, פרשו ממנו כעבור זמן ועברו לרמת השרון, לאחר מכן מיכאל התחיל ללמוד בכפר הירוק.
באוגוסט 1971 התגייס לחיל השריון, והוצב בחטיבה 14, שם סיים קורס נהגי טנקים. בפרוץ מלחמת יום הכיפורים, ב-6 באוקטובר 1973 צלחו כוחות שריון מצריים את תעלת סואץ במקומות אחדים בגזרות הצפונית והמרכזית. חטיבתו של מיכאל הייתה הסדירה שנפרשה לאורך התעלה ביום פרוץ המלחמה ועליה הוטל לעמוד מול האויב התוקף ולנסות לבלום את התקדמותו.
מחלקתו של מיכאל שמנתה שמונה טנקים נקראה לנסות להדוף התקפה מצרית על מוצב שזכה לכינוי ״טלוויזיה״ במרכז הגזרה. מבין שלושת הטנקים שנשלחו למשימה היה זה דווקא הטנק של מיכאל שהצליח להגיע אל המוצב.
למרות ההישג העצום, המחיר היה כבד מאוד.
בעת ההסתערות בתנאים הקשים והבלתי נוחים לנו ביותר, לאחר שהטנק הבודד פגע בחיילים רבים של האויב והצליח להשמיד רבים מהם, פגע טיל פגיעה ישירה בתא הנהג והרג את מיכאל במקום.

כותבים: גיא נעמני, אריאל תלם, תמיר שיינברג, אוהד קפלן

bottom of page