top of page

שיעורי שטח

שיעורי שטח הם שיעורים מיוחדים, המתקיימים אך ורק בבית הספר הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול ברמת השרון. בשיעורים אלו לומדים תלמידי חטיבת הביניים על הסביבה וכיצד לשמור עליה, ובנוסף, לוקחים חלק פעיל בביצוע שיקום הסביבה. (כל תלמידי חטיבת הביניים [כיתות ז'-ט'] משתתפים בשיעורים השיעורים). העזרה לסביבה מתבטאת בשימור הנוף וזני צמחים שונים שבסכנת הכחדה. שיעורי השטח מתרחשים רוב הזמן באזור הנמצא בשטח הכפר הירוק ונקרא "גן מקלט", ולעתים בשטחים החקלאיים של הכפר. גן מקלט הוא גן המשמר זני צמחים בסכנת הכחדה וברשותו גם צבייה שמאתרת צבים באזורים שבעבר היוו את בית הגידול שלהם. כעת, לאחר שנבנו שם בניינים, העובדים בצבייה אוספים אותם אל הצבייה, שם הם מתרבים ומרגילים את צאצאיהם בהדרגה לטבע ומשחררים אותם לחופשי, לאזור לא בנוי. יוזם מקצוע השטח הוא רוני שושן שהוא רכז המסלול ומורה לשטח. שושן הגה את הרעיון מתוך אמונה שתלמידים ילמדו על הסביבה ועל חשיבותה לאדם ולבעלי החיים שחיים בה, וגם ידעו לעזור לה באופן מעשי. לסיכום, כדאי ששיעורי השטח ימשיכו להתקיים בכפר, כדי שהמטרה שרוני רצה להגיע אליה תמשיך לסחוף תלמידים אחרים.

כותבים: שחר בלצן, רועי הלל, אלמוג ברטוב, אייר חמוי, מאיה טסל, שי עד אל

bottom of page