top of page

מינים פולשים

מינים פולשים הם מינים אשר הגיעו לארץ מארצות אחרות באוניות ובמטוסים ביחד עם צמחים אחרים אשר הביאו לארץ. סוגיית המינים הפולשים מסכנים את הצמחים הקיימים סביבם. הם סופחים אליהם את כל הצרכים הנדרשים. כגון: אוכל, מים ומקום מחיה. כך המינים השייכים לאזור הולכים ונכחדים. למינים הפולשים יכולת הישרדות גבוה ולכן קשה מאוד להיפטר מהם. הם יודעים כיצד להגן על עצמם ולשרוד בזכות התנאים הקשים אשר עברו בדרכם לארץ. קיימים סוגי מינים פולשים רבים אשר מגיעים לארץ. הם באים בצורות וגדלים שונים. אבל יש מכנה משותף אחד והוא שהם מזיקים לצמחים הגדלים באזור. באזור מישור החוף, (בסביבה של הכפר הירוק), קיימים סוגים רבים של מינים פולשים. כגון: יקינתון המים, שיטה כחלחלה וכנפון זהוב. אומנם לאנשים שאינם עובדי אדמה או חקלאים פחות משנה סוגיית המינים הפולשים מכיוון שלרוב הם מאוד יפים ונעימים לעין. ואילו, סוגיית המינים הפולשים מאוד מפריע לפרנסת החקלאים מפני שהמינים הפולשים מפריעים לגידולים אשר הם מנסים להוציא לפועל. ישנן כמה דרכים להיפטר ממינים פולשים. כגון: שריפת הצמח/הרעלת הצמח.
פינת הידעת:
המינים הפולשים מסוגלים לעבור ממקום למקום גם בעזרת הרוח שמעיפה את זרעיהם.

כותבים: בר ארבלי, ארד בורלא

bottom of page