top of page

פרויקט איסוף ושימור פקעות הנרקיס

במסגרת הלימודים בבית הספר הכפר הירוק מתקיימים שיעורי שטח. בשיעורים אלו התלמידים מטפחים את הצמחייה, ובין היתר נוצר פרויקט איסוף ושימור פקעות הנרקיס. הנרקיס הוא חלק ממשפחת הנרקיסים של גיאופיטים בעלי בצל. לנרקיס חלק הנקרא פקעת. הפקעת היא איבר אגירה תת קרקעי הקיים בצמחים רב שנתיים מסוימים. בית הספר התחיל את פרויקט איסוף ושימור פקעות הנרקיס מפני שחודשים יולי-אוגוסט 2017 העירייה החליטה סופית לקחת את שדה הנרקיסים ולהפוך אותו לאתר בנייה. הכפר לא הצליח להגן על השטח מפני שכל השטחים שהכפר מקבל אלה שטחים של העירייה ומהמדינה, כך שאם העירייה רוצה היא יכולה לקחת את השטח כאשר היא זקוקה לו. את הנרקיסים בחרו לשמר בגלל שזהו השטח השני בגודלו בישראל לגידול פקעות הנרקיס. את הנרקיסים ניתן לשמר בגלל פקעותיהם. הפקעות אוגרות מים ואמידותן בפני עקירה מן האדמה שומרת עליהן. את הפקעות אוספים תלמידי שכבות ז-ט. לאחר שאוספים את הפקעות את חלקן שותלים בשטחי הכפר ואת חלקן שולחים לשטח שיקום נוף. בסופו של דבר כל הפקעות שנאספו נשתלו היטב וממשיכות לפרוח.

כותבים: נועה דהאן, רות אז'ימוב

bottom of page