top of page

המשק החקלאי בכפר הירוק

בכפר הירוק ישנו משק חקלאי. הטיפול במשק זה מתבצע על ידי עובדים שהוכשרו היטב לתפקיד זה. כמו כן, ישנה תוכנית לשילוב ילדי כיתות ט' בעבודה במשק החקלאי. תוכנית זו, נעימה למשתתפים בה ואף תורמת להם להמשך הלמידה והחיים. מסקר שערכנו, ששאלנו לדעתם של הילדים על עצם הרעיון שטווסים מסתובבים בבית ספרם, והאם הם עוזרים לריכוזם בלימודים. עלה כי 100% מהתלמידים שנשאלו ענו שעצם העובדה שמסתובבים טווסים בבית ספרם אינה תורמת לריכוזם בלימודים.
החיות המבויתות בכפר הירוק הן: פרות, סוסים, יעלים, טווסים, תרנגולים וכלבים. את החיות מגדלים ומאכילים בשטחי המחייה והאכלה שלהן כגון: רפת, כלביה, אורווה ועוד.
הידעת?
כל חיה וחיה זקוקה לגג, למקום שיגן עליה מעל ראשה. הגנה זו נותנת להן הרגשת ביטחון ולאו דווקא הגנה מגשם. כל אחת מהחיות מרגישה בטוחה יותר שיש לה הגנה כלשהי.

כותבים: גל שפירא ,נועם ייבין

bottom of page