top of page

עזרא קלימי

עזרא קלימי (ז"ל), בן אליהו ושקופה, נולד בשנת תרצ"ח (1938) בעיר תיקב אשר בפרס. עלה עם משפחתו ארצה בשנת 1950.
כאשר בא לארץ, השתלב קלימי במוסד החינוך "הכפר הירוק", ולאחר שסיים את לימודיו היה חבר במושב שבלים שבנגב.
בשנת 1956 גוייס לתותחנים ושירת בגדוד שפיפון.
עזרא נפל בקרב רפיח במערכת סיני ביום ל' בחשוון תשי"ז (4.11.1956).
טוראי עזרא קלימי ז"ל
הוא הובא לקבורה בבית הקברות הצבאי לשעת חירום בבארי, וביום כ"ח בתשרי תשי"ח (23.10.1957) הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים. בן 18 בלבד היה בנופלו, והועלה לדרגת טוראי .

כותבים: יעל פור, גלי פופלינגר

bottom of page