top of page

הקפטריה באוניברסיטה הפתוחה

הקפטריה באוניברסיטה הפתוחה הוקמה בשנת 2002 על מנת לתת מענה הולם לצרכיהם של הסטודנטים הלומדים במקום.
קפטריה זו היא אחת משלושת המקומות בהם ניתן לקנות אוכל בכפר הירוק: הקפיטריה בבית הספר, במרכול ובקפיטריה באוניברסיטה.
היא פועלת בין השעות 8:00 עד ל- 21:00 בימים ראשון עד חמישי ובשעות 8:00 עד 14:00 ביום שישי.
בקפטריה עובדים שני אנשים המגישים מגוון רחב של מוצרים שבהם חטיפים, שתייה קלה, מאפים וכריכים. לדברי המוכר "מכל קטגוריה יש מגוון רחב ביותר של מוצרים".
הכניסה לתלמידים בחטיבת הביניים ולתיכון אסורה, משום שהקפטריה אינה נמצאת בשטחי בית הספר, אך הכניסה למורי הכפר פתוחה.
למרות זאת, לדברי המוכר: " לקפיטריה מגיעים לקוחות מכל רחבי הכפר".
וגם לדבריו: "הלקוחות העיקריים של הקפיטריה הם תלמידי האוניברסיטה הפתוחה".

כותבים: גיא אדלר, אופק אורן, איתי שטראוס

bottom of page