יעל

יעל הוא סוג במשפחת הפריים. בישראל מצוי המין יעל נובי, שנפוץ בנגב, במדבר יהודה וברמת הגולן.  עיקר מזונו של היעל הוא צמחים ותוכלת החיים שלו בממוצע היא בין 12-17 שנים. בשנות ה-90 צוות פינת החי של הכפר הירוק, החליט להביא יעלים לכפר. היעלים הובאו מהארץ במיוחד לכפר הירוק לאחר קבלת התר ממשרד החקלאות. בכפר ישנם עשרה יעלים: שמונה נקבות ושני זכרים. יורם לביא, מורה למדעים בכפר הירוק, ואחד מהאחראים על מרכז המבקרים בכפר הירוק, אחראי על היעלים גם כן. כל יעל בכפר הירוק אוכל כ-5 ק''ג חציר ביום, כך שהיעלים אוכלים כמעט 50 ק''ג חציר ביום. הכפר מחויב לסרס את הזכרים מכיוון שמשרד החקלאות רוצה לצמצם את מספר היעלים שמוחזקים בשבי.
בעתיד יוסיפו לאזור היעלים: סלעים, סככות וגדרות. בחרו להביא יעלים לכפר הירוק מכיוון שידעו שלמגוון של בעלי חיים יש חשיבות בכפר.

כותבים: מאור פוגל, דניאל כספרי, עילם ענתות