FLL-First Lego League

FLL-First Lego League היא תחרות בינלאומית המנוהלת על ידי ארגון FIRST. מטרת התכנית היא לחשוף ילדים לטכנולוגיה ולעודד אותם לחשוב כמו מהנדסים ומדענים וכל זה בעבודה קבוצתית. הFLL מחולק לשלושה חלקים: 1)משחק הרובוט-בחלק זה צריכה הקבוצה לבנות רובוט מלגו בלבד. הבקר(ה"מח" של הרובוט) והתוכנה מיוצרים על ידי לגו ופשוטים לשימוש. הרובוט צריך לבצע מגוון משימות שמוצבות על הלוח עוצבו על ידי ארגון FIRST ולגו וגם כמובן מורכבות מלגו. על כל משימה שהרובוט מבצע מקבלים מספר של נקודות. הקבוצה שמשיגה הכי הרבה נקודות בשתיים וחצי דקות מנצחת במשחק הרובוט. 2)החקר-בכל שנה נקבע נושא על ידי ארגון FIRST. סביב נושא זה סובבות המשימות והחקר. בשלב שה צריך לחקור לעומק הנושא ולמצוא פתרון יצירתי וטכנולוגי, קהילתי, חברתי, וכלכלי לבעיה שמוצאים. 3)ערכים- החלק שעל פי ארגון FIRST הוא החשוב ביותר. ל-FLL מספר ערכי יסוד שאמורים להנחות את הקבוצה לאורך כל השנה. גם ביום התחרות ערכים אלה אמורים להנחות את הקבוצה בהתחשב בכך שיש שופטים סמויים באולם התחרות. חדרי השיפוט- ביום התחרות ישנם שלוחה חדרי שיפוט שאליהם נכנסת הקבוצה. חקר, רובוט וערכים בחדרי השיפוט מציגים את עבודתם מול השופטים ומראים להם שהם הקבוצה הטובה ביותר, בנוסף לכך יש ארבע הרצות רובוט. אחת מהן ללא ניקוד, לאימון. השופטים בחדרי השיפוט הם מורים ומדריכים שמבינים בנושא החדר ושופטי הזירה (המקום בו מריצים את הרובוט) הם בוגרי התוכנית.

כותבים: עידו מורל, טל פריש