מרחב עבודה אישי

 

בבית הספר הכפר הירוק ישנה מערכת שעות מגוונת לכל לסוגי הכיתות ,לחלק מין הכיתות יש שיעור הנקרא "מרחב עבודה אישי". 

"מרחב עבודה אישי" הינה שעה חדשה במערכת השעות במערכת השעות ורוב כיתות ז וחלק מכיתות ח. 

מנהלת חטיבת הביניים , דפנה מנור אומרת שבית הספר כל שנה מחפש יוזמות וחידושים אז הועלה טיעון שהתלמידים מקבלים יותר עבודות ושיעורי בית ויחד עם מערכת השעות העמוסה אין הרבה זמן לעשות את המטלות הללו ואז עלה הרעיון של "מרחב עבודה אישי" .

על פי סקר רוב התלמידים אינם מנצלים את זמן מרחב עבודה אישי לעשיית שיעורי הבית והעבודות ומעדיפים לשחק עם חבריהם או עם הטלפונים החכמים שלהם.

במהלך ראיון  שנוהל עם דפנה מנור היא טענה שהיא דווקא  מרוצה מין תוצאות הסקר שכן היא אמרה:" אני מצפה שכל ילד\ילדה יהיה מודע למטלותיו שכן הוא צריך לדעת שאם הוא לא עושה את מטלותיו בשעות הללו אז ישארו לו מטלות בבית".

כותבים: אייל עמיאל, בן מירלס, עדי כצמן