top of page

אקליפטוסים בכפר הירוק

בכפר הירוק ישנם עצים מסוגים שונים. אחד הסוגים הינו עץ האקליפטוס האלוני. האקליפטוס האלוני הוא עץ ירוק-עד (הוא מחליף את עליו באופן הדרגתי, להבדיל מצמחים ועצים המשירים את כל עליהם בעונה מסוימת בשנה) שמוצאו באוסטרליה. הוא גדל במהירות ויכול להתנשא לגובה של 35 מ' ואף יותר. גזעו מתעבה עם השנים וצבע קליפת העץ חום בהיר.      

עצי האקליפטוס בכפר הירוק ניטעו לאורך שנות החמישים על ידי תלמידי הכפר בהנחיית גרשון זק, מנהל הכפר הירוק באותו הזמן. המטרה בנטיעת עצי האקליפטוס הייתה להעשיר את נוף הכפר ולהדגיש את השם של הכפר הירוק על ידי נטיעת עצים ירוקים כגון האקליפטוס האלוני, שידוע בעליו הירוקים.

עצי האקליפטוס האלוני דורשים טיפול רב מאוד, הן בהשקיה מרובה והן בגיזום ענפיהם הארוכים העלולים להיות מסוכנים במידה ונופלים.מסיבות אילו, לא נוטעים אותם יותר בכפר הירוק מאז שנות השישים. 

כותבים: עודד גלאט, יואב ברנמן, דורון ורבין

bottom of page