top of page

תחרות הציורים בכפר הירוק

בעבר התקיימה תחרות ציורים בכפר הירוק. בתחרות יכל כל ילד מכיתה ז' עד י"ב להגיש ציור או כרזה בנושא הנבחר, התחרות התקיימה בנפרד לחטיבה ולתיכון. התקיימו בכפר הירוק שתי תחרויות ציור ב- 2006 וב- 2011 . בשנת 2006 נושא התחרות היה טבע- פנים וחוץ, כשאת היצירות לתחרות הגישו מיד אחרי חופשת פורים. התחרות השנייה התקיימה בשנת 2011 בנושא שנת השפה העברית, כשאת היצירות היה צריך להגיש עד ט"ו בשבט. היצירות הוגשו למזכירות החטיבה, וההגשה הייתה סופית. את הזוכים בשתי התחרויות הציגו לפני היציאה לחופשת פסח, כאשר חמשת המקומות הראשונים זכו בפרס כספי ויצירותיהם מופיעות אחת לחמש שנים בספר בהוצאת הכפר הירוק. התחרויות לא ממשיכות להתקיים כיום מכיוון שהייתה היענות מצומצמות מדי של תלמידים.

כותבים: טליה אפשטין,  שירה חכמוב, אור הופרט-גרף

bottom of page