מסלול מנהיגות סביבתית

"מנהיגות" היא יכולתו של אדם או של קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה (תכלית) משותפת במינימום סמכות. פעולה מנהיגותית, מתקשרת בצורה ישירה להשפעה וליצירת שינוי ועל כן קשורה בטבורה ליכולת להשפיע על מוטיבציה של אנשים.

מסלול מנהיגות סביבתית בכפר הירוק הוא מסלול פיתוח כישורי מנהיגות וערכים חברתיים ולאומיים, ושילוב תלמידים בעשייה ציבורית ובמנהיגות ארצית. המסלול מפתח מיומנויות מנהיגות ומעצים את כושר הביטוי ויכולת התקשורת האישית של כל תלמיד. המסלול משלב שעת העשרה במנהיגות ושטח.

במסגרת שיעורי מנהיגות התלמידים עוברים סדנאות לפיתוח והעצמת המנהיגות , משחקי תפקידים ולומדים איך להיות מנהיגים בחברה. בשעת העשרה בשטח התלמידים חווים ולומדים את הסביבה של הכפר הירוק- הם שותלים צמחים, מטפלים בצומח ומסיירים בשטח של הכפר הירוק. 

על מסלול זה נמנים ילדים בעלי התנהגות למופת, לאחר שעברו בהצלחה את הראיון ואת מבחן הקבלה הרגיל שאותו מבצעים כל הילדים שרוצים להתקבל לבית הספר הכפר הירוק. 

כותבים: נעמי נבו, גלי מאימן