top of page

מסלול כלכלי חברתי

 

מסלול כלכלי חברתי בכפר הירוק הוא מסלול שמטרתו לחשוף את התלמידים לנושאים הקשורים לתחום הכלכלי, ללמד אותם את השפה הכלכלית, לתת להם כלים שיעזרו להם בהמשך חייהם ולהכיר להם את תחום היזמות.

בנוסף, המסלול מציג מגוון נושאים בתחומים הבאים: פסיכולוגיה חיובית, הצבת יעדים, מנהיגות, צריכה נכונה ושוויון בין נשים וגברים בתחום.

בשנת 2013 יזמו את המסלול ערן מוסקוביץ' ואיציק צרפתי בשיתוף פעולה עם הכפר הירוק,

בשנה הראשונה, שנת הפיילוט, הם הובילו את המסלול, ולאחר שנה זו הצטרפה אליהם עדי טלמון וכיום היא מנהלת את המסלול.

התלמידים במסלול זה עוברים הליך קבלה לכפר הירוק כמו כל שאר התלמידים הלומדים בו, ההליך כולל מבחן, ראיון. 

בחטיבת הביניים יש כתה אחת או שתיים בכל שכבה הלומדות את המסלול,

כל כתה לומדת 4 שעות שבועיות של כלכלה וחברה – זה ייחודו של המסלול.

הידעת? רוב התלמידים שמשתתפים בפרויקט "יזמים צעירים" הם תלמידים הלומדים במסלול הכלכלה!

כותבים: עדי שטיין, שקד פרומקס, אלינה קולפקוב

bottom of page