top of page

דפנה מנור

 

מנהלת חטיבת הביניים בבית הספר הכפר הירוק נכון לשנת 2017 הנה דפנה מנור. היא מנהלת את חטיבת הביניים כבר משנת 2012 והיא אחראית על 1000 תלמידים מידי שנה. דפנה מספרת שרצונה לבוא לעסוק בתחום החינוך נבע מאהבת הגדולה לילדים ורצונה לתרום למערכת החינוך. הערכים שדפנה רוצה להעביר לתלמידי חטיבת הביניים הם: התמדה, עקביות והיכולת של כל אחד לראות את עצמו כבעל יכולת להשפיע על חייו ועל חיי החברה שסביבו. הפרופסורים, "חנוך פלום" ו"אבי קפלן" הפגישו את דפנה עם גישה מיוחדת לחינוך – "אקספלורציה". בגישה זו חוקרים בעיה מסוימת ומנסים למצוא פתרון יצירתי לבעיה. דפנה המנהלת מנסה להעביר לתמידי חטיבת הביניים גישה זו.

כותבים: רז ראשוני, עמית שגב, גבריאל חייקוביץ

bottom of page