מסלול נעל"ה

תכנית נעל"ה נוסדה בשנת תשנ"ב  1992 ביוזמת נתיב (המרכז הלאומי לגיור) במשרד ראש הממשלה ומשרד החינוך. נעל"ה- ראשי תיבות של נוער עולה לפני הורים. תלמידים הלומדים בכיתות נעל"ה בכפר (כיתות ט'-י"ב) הם תלמידים מברית המועצות לשעבר אשר הגיעו לארץ לבד, בלי משפחותיהם, בתור תיירים במטרה ללמוד ברמה גבוהה ולסיים עם תעודת בגרות איכותית. כמעט כל התלמידים בתכנית מחליטים לאחר סיום כיתה י"ב להתגייס לצה"ל ולהתאזרח, וממשיכים את חייהם כאן בישראל. בנוסף, חלק גדול ממשפחותיהם של תלמידי התכנית מחליט לעלות לארץ בעקבותיהם.

בכל כיתת נעל"ה בכפר הירוק לומדים כ-15-30 תלמידים. הם גרים בפנימית הכפר ומקדישים כארבע שעות בממוצע של למידה במרכז הלמידה של הפנימייה אחר הצהריים להכנת שיעורי בית ולקבלת תיגבורים במקצועות הרלוונטיים.

במידה שתלמידים רוצים ללמוד בתכנית כמו נעל"ה אך אינם יודעים על קיומה, הסוכנות היהודית ומינהלת נעל"ה מקיימים במדינות ברית המועצות לשעבר סמינרים להפצת התוכנית.

כיתות נעל"ה מתחנכות בבתי ספר ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים וחרדיים, במסגרות של כפרי נוער, קיבוצים, ישיבות תיכוניות, אולפנות לבנות ועוד. את הזרם החינוכי בוחרים ההורים לפני הגעת התלמידים ארצה. בכפר הירוק מרכזת את הפרוייקט עדינה ברגר אידו שגם מחנכת את כיתה י"ב נעל"ה בשנת הלימודים תשע"ז. 

כותבים: אורית פסטור, עדי סוורי