top of page

מסלולי חטיבת הביינים בכפר הירוק

ב - "כפר הירוק ע"ש לוי אשכול" ישנן מגמות לימוד שונות מתחומים שונים בחיי היום-יום.
רוב המגמות הנוכחיות בכפר הירוק נוסדו בין השנים 2006-2004. יזמי המסלולים הם מנכ"ל הכפר הירוק הנוכחי קובי נווה המכונה "סיסקו" וסמנכ"ל הכפר הירוק אריה קוגן, שרצו להקים את המגמות בכפר מכיוון, שרצו שיהיה משהו ייחודי רק לכפר הירוק, שאין במקומות אחרים.
נכון לשנת 2018 ישנם 8 מסלולי נושא: מנהיגות סביבתית, קדם – רפואה, מחוננים, מופת, מדעי ההנדסה והחלל, דיפלומטיה ומנהיגות כלכלית.
בכל שכבה בכפר הירוק ישנן כמה כיתות שלומדות את חומר הלימוד בקצב יותר מתקדם משאר הכיתות בשכבה, כיתות אלה הן כיתות: מחוננים ומופת.
מי שמעוניין להתקבל לכיתות השונות עובר ראיון, מבחן פסיכוטכני והגרלה. המעוניינים להתקבל לכיתות המחוננים והמופת עובר מבחן חיצוני, והעובר אותו, מתקבל. הרוצים להתקבל לכיתת המנהיגות - קלאסית עוברים בנוסף למבחן אודישן ואם הם עברו אותו הם מתקבלים.
מרבית המסלולים מתקיימים בכיתות האם, במבנים המיועדים ובמעבדות.
המורים במסלולים הם אנשים בעלי רקע בתחום דעת מסוים.
הידעת?
למסלול "מדעי ההנדסה והחלל" נהוג לקרוא גם עמ'"ט - עתודה מדעית טכנולוגית.

כותבים: ניצן תגרי, ליאור מישר

bottom of page