גיאופיטים


הגיאופיט הוא צמח שבתקופה מסוימת מתו בו כל החלקים המצויים מעל הקרקע ונותר ממנו רק איבר אגירה מתחת לפני הקרקע (פקעת או בצל). בתוך איבר זה, הצמח אוגר מים ומזון עד לצמיחתו מחדש. על צמחים גיאופיטים נימנים:
שום האבקנים, חלמונית גדולה, רקפת מצויה, נרקיס מצוי, חצב מצוי.

הגיאופיטים בישראל נמצאים בסכנת הכחדה כתוצאה מבנייה בשטחים פתוחים, ועיבוד קרקעות לצורכי חקלאות.

בכפר הירוק הוקם מרכז הפצה, שמטרתו היא להרבות צמחים בסכנת הכחדה, בעקבות ובין היתר מדובר גם בגיאופיטים. הצמחים הגיאופיטים וגם שאר הצמחים נמצאים בחלקות מלבניות עם שלטים ירוקים, הנושאים את שמותיהם.

מרכז ההפצה בכפר הירוק משמש כמקום למידה נהדר על הטבע ועל הצמחים בו. התלמידים יכולים ליהנות וללמוד במקום המדמה את הטבע האמיתי.

כותבים:נעמה פוטר, שירה קלינמן