האוניברסיטה הפתוחה-נגישות

בשנה האחרונה חלה עליה גדולה במספר הסטודנטים הנכים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק באופן אבסולוטי וגם באופן יחסי לקמפוסים אחרים. הסיבה העיקרית לשינוי חיובי זה היא שהנהלת סניף האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק פעלה להנגשת הקמפוס לנכים. במסגרת השינויים שבוצעו בקמפוס הורחבו הדלתות ונבנו רמפות על המדרכות על מנת לאפשר לנכים עם מוגבלויות שונות מעבר חופשי וקל. בנוסף, פותחה אפליקציה המיועדת ללקויי שמיעה שמעבירה אל הכתב את מה שנאמר בעל פה. מעניין לציין כי למרות שחוק הנגישות לנכים קיים במדינת ישראל משנת 2005, לא כל האוניברסיטאות והמוסדות יישמו חוק זה.


מקורות: דיברנו עם מנהל הקמפוס של האוניברסיטה הפתוחה – עמית מנשה.

כותבות: עמית פורן ואורי פרנס