הפרויקט להפצת צמחים מוגנים בארץ

בשטח הכפר הירוק ישנו פרויקט להפצה מחדש של צמחים מוגנים מרחבי הארץ. חלק מהצמחים המשתתפים בפרויקט הם: חוחן קדרני, רומוליאה זעירה, אירוס הארגמן, נרקיסים, געדה קיפחת, סומקן ענק, קחוון קצר פירות, חומעת האווירון, מרווה צמירה, וגיאופיטים.
מטרת הפרויקט הינה להחזיר לנוף ארצנו את הצמחים המרהיבים והמיוחדים שהלכו ונעלמו

מעינינו במהלך השנים האחרונות.
האחראים על הפרויקט הם מגמת אגרואקולוגיה של הכפר שעובדת יחד עם בנק הגנים ורשות

שמורות הטבע. תלמידי הכפר הירוק מסייעים לתהליך במסגרת שיעורי שטח. התהליך נמשך כשלושה חודשים.
העובדים בפרויקט אספו את הזרעים של צמחים אלה מכל רחבי הארץ, וזרעו אותם בשטח הכפר הירוק. לאחר שהצמחים יינבטו, ישמשו זרעיהם לאותו התהליך מחדש: כלומר איסוף הזרעים וזריעתם מחדש.
מכיוון שכל יחידה בודדת של כל צמח מפיצה יותר מזרע אחד, לקראת סוף הפרויקט תהיה כמות גדולה ממגוון של צמחים המוגדרים כמוגנים.
לסיום, עובדי הפרויקט יפזרו את הזרעים שהתקבלו בסוף התהליך במקום צמיחתם הטבעי בארצנו, וכך יוחזרו את הצמחים המוגנים לנוף שלנו.

כותבים:שלי סקופ,שלי רשוק