מזרעת תפוחי האדמה

המזרעה היא כלי של מיכון חקלאי מכני והנדסי. מזרעת תפוחי האדמה היא עגלה שאותה מחברים לטרקטור, והיא נגררת מאחוריו. המזרעה יוצרת שתי שורות זריעה. ברחבת הכניסה לבית רינה, שבכפר הירוק, מוצגת מזרעת תפוחי האדמה, ששימשה בעבר לעבודות החקלאות בכפר. לצדה, מוצגים כלים חקלאיים נוספים, שאינם בשימוש עוד.

 

כותבים:מאיקי שמעוני, גיא סיגל