חליבה בכפר הירוק

חליבה: תהליך שבו אוספים חלב מבהמות לצרכם של בני אדם. ישנם שני סוגי חליבות: חליבה עתיקה וידנית שבה אדם יושב מתחת לפרה עם דלי וחולב אותה על ידי לחיצה על העטינים. הסוג השני, הממומש ברפת הכפר הירוק הוא חליבה חדשנית שבה חלב הבהמה מוצא מעטיניה על ידי מכונות שאיבה.


אופן החליבה מתנהל בצורה הבאה בכל יום בשעה 7:00 בבוקר ובשעה 20:00 בערב: הפרות מוכנסות למתחם גדול ליד המחלבה ושם הן מחכות לתורן להיחלב. בימי הקיץ החמים מפעילים עליהן מאווררים ומשפריצים עליהן טיפות מים קרות בכדי לקררן.
כשתורן להיחלב מגיע הן נכנסות לשורה של עמדות חליבה ושם מורח הרפתן על עטיניהן מעט פולידין כדי שלא ייוצר זיהום בחלב. לאחר מכן מחבר הרפתן אליהן את מכשיר החליבה. אחד לכל עטין.


החלב שיוצא מהעטינים עובר בצינורות אל מיכל קטן בנפח 200 סמ"ק. בכל פעם שהמיכל הקטן מתמלא עובר החלב אל מיכל החלב הראשי שאליו נכנסים 5000 ליטרים. פעם בזמן מסוים מגיעה משאית של תנובה ואוספת את החלב מהמיכל הגדול למפעליה.
לסיכום, רפת הכפר עוברת תהליך ארוך ומסובך עד שהחלב היוצא ממנה מגיע למפעלי תנובה. בתחילה הרפתן מחטא את עטיניהם, לאחר מכן מחבר אליהן את מכשיר החליבה. לאחר שהפרות נחלבות החלב מובא למיכל גדולו שנפחו 5,000 ליטרים. רק לאחר שהמיכל מתמלא באה משאית של תנובה לאסיפת החלב.


כותבים: אילי גוסרסקי, אמיתי כהן, נבו סלפק