רפת הכפר הירוק ורפתות אחרות 


רפת-מכלאה לגידול בקר המשמש בחקלאות לצורכי בשר וחלב. המילה "רפת" משמשת גם לציון מתחם שלם של רפתות הקשורות זו לזו.(מילוג – המילון העברי עברי החופשי בישראל ו-ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית)
קיימים 3 סוגים של רפתות- רפת בשר, רפת חלב, ורפת פרייה. רפת בשר מורכבת בעיקר מפרים ומעגלים המיועדים לשחיטה. רפת פרייה היא רפת המורכבת בעיקר מפרי הזרעה, המיועדים להפרות פרות ולייצר נוזל זרע בשביל להוליד עגלים. ורפת חלב, שאיתה נמנית גם הרפת שבכפר הירוק, מורכבת מפרות ומעגלות המיועדות לייצור חלב.


ברפת הכפר יש כ- 75 פרות המשמשות לחליבה וכ- 60 עגלות ועגלים, המחולקים לפי גיל, גודל ומשקל. ברפת מייצרים כ- 738,000 ליטרים של חלב בשנה – שווה ערך לכמות החלב שאנשים בכפר הירוק צורכים במשך שנתיים בערך!
כל פרה נחלבת פעמיים ביום, פעם בבוקר ופעם בערב, והיא מניבה כ- 30 ליטרים של חלב ביום – כמות החלב שאיש אחד צורך בחודשיים או יותר!


ברפת זו שלושה מבנים- מגורי העגלים, אזור החליבה וביתן מיכלי החלב.הפרות החולבות מופרדות מאזור הפרות ההרות. כאן יש גם שתי ערימות חציר – ערימות חציר אלו גבוהות כמו בית בעל 2 קומות, וכל כיתה תוכל להכיל חלק קטן מערימות אלו.
רפת הכפר הירוק הוקמה ב- 1950 במקביל להקמת הכפר. ומאז ועד היום היא ענף משמעותי מאוד במשק בחקלאי. בנוסף, עד אוקטובר 2015 בערך, הייתה מחלבה שמכרה מוצרי חלב וגבינות שנוצרו כאן בכפר הירוק.

 

כותבים:יעל באראז, שי תירוש

 

 

עבור לערך הבא

רשימת ערכים

חזרה לעמוד הבית

ערכים עפ"י מיקום