עגלות בכפר הירוקעגלה הוא השם העברי לצאצא הפרה- חיית משק שחיה ברפת.
ברפת הכפר הירוק ישנן עשרות עגלות, וכולן נקבות. זאת משום שרפת זאת היא רפת חלב, ורק הפרות הנקבות מניבות חלב.

העגלות ניזונות מ-6 ליטר חלב ביום ומעט מזון עגלות הכולל חציר וזרעים. כעת, כשהעגלה צעירה יכולה קיבתה להכיל עד כ-3 ליטרים. כשתתבגר, תהפך כרסה לקיבתה העיקרית ותוכל להכיל עד כ-200 ליטרים!
ביום שבו ייכנסו העגלות להריון וימליטו לראשונה יחשבו הן לפרות. עד אז יחשבו הן לעגלות.
בכדי שיוכלו לגדול ולהתפתח בדרך הטובה ביותר, חיות העגלות הצעירות באיזור נפרד המותאם להן, הכולל אזור מקורה ואזור חשוף. כך ניתן לשמור הן על מרחב והן על היגיינה. בכלוב אחד חיות 2-5 עגלות.
ברפת מקבלות העגלות יחס טוב: מטפחים אתן, מאכילים אותן ודואגים להן ככל האפשר.

 

כותבים:אלה קרסיק, גל סקולניק​