גרפיטי וציורי קיר בכפר הירוק 

מבלי שנשים לב, ממש מתחת לאפינו, הולכת ומתפתחת תרבות איור על קירות ושטחי ציבור כמחאה פוליטית או חברתית וגם כביטוי אמנותי –תופעה הנקראת "גרפיטי". בחטיבת הכפר הירוק הגרפיטי קיים כבר משנת 2008, כמות ציורי הקיר והגרפיטי גדולה ביחס לבתי ספר אחרים שבהם דרך ביטוי זו נחשבת לא מקובלת.


בחטיבת הכפר הירוק ניתן למצוא 42 ציורי קיר וגרפיטי:
26 כתובות גרפיטי מקושטות המביעות מסר. ציורי הגרפיטי נותנים לילדים להביע את עצמם בצורה מיוחדת ומעודדת יצירתיות.
ו- 16 ציורי קיר, שהאותיות היחידות המצויות עליהם הם שמו של האומן או כינויו, וביטויים שהרקע שלהם הוא בעצם ציור הקיר. את הקבוצה הזו ניתן לחלק ל-4 חלקים:
הקבוצה הראשונה אותיות ושמות השמות הם של מקומות, אנשים ועוד,
הקבוצה השנייה היא ציטוטים משפות זרות עם רקעים אומנותיים לפעמים טבע אך לפעמים ספר או ציור מרהיב אחר,
בקבוצה השלישית לעומת זאת אין מילים, אלא טבע ונוף היא מכילה ציורי נוף ומבטאת את הכפר או אוכלוסיה מסוימת בו,
והקבוצה הרביעית אינה כוללת מילים גם היא,ובה נכללים ציורי פרודיה.

 

כותבים:אביטל אמיתי, אביגיל בן דוד