התלבושת האחידה

במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל, קיים קוד לבוש בבתי הספר המחייב את התלמידים להופיע בתלבושת אחידה. תפקידי התלבושת האחידה הם חינוך לצניעות ושוויון, נתינת תחושת שייכות וצמצום פערים חברתיים וכלכליים. בשנת הלימודים תשע"ב הונהגה תלבושת אחידה בכל בתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בארץ על ידי שר החינוך דאז, גדעון סער. הבחירה בתיכונים הושארה בידי בתי הספר.

התלבושת האחידה הנהוגה בבית ספרנו היא חולצה ועליה סמל הכפר הירוק. סמל זה הופק בשנות השישים וייצג את ההתיישבות העובדת. הוא עוצב על ידי הגרפיקאי יעקב בוצ'ן שהיה גרפיקאי הכפר בזמנו וכלל דמות החובשת כובע טמבל שסימל חלוציות, ישראליות ואהבת הארץ. בשנת 1985 עדכנה מרים תירוש, מנהלת הכפר הירוק בזמנו, את הסמל והוסיפה לדמות הצבר גבעול ועליו שני עלים וכן שני שיבולים מצדדיו, זאת כדי לתת ביטוי נאות גם לחקלאות הכפר. סמל הכפר הירוק מהווה נדבך חשוב בתדמית הכפר וסימן מייצג לעקרונותיו.

 

כותבים:ליה אליעז,יובל פרץ