מגוב סוסים

מגוב הסוסים, תפקידו לתחך את האדמה, זאת אומרת שהוא מכין תורים בשדות כדי שהגידולים יצמחו באופן מסודר, ממוקם בכניסה לכפר. המגוב משנת 1938. המגוב לא שימש רק להכנת התורים אלה גם אסף את התלתנים, הקש, והעשבים למיניהם שגודלים בשדות. מגוב זה הוא מיוחד בגלל שלרוב המגובים יש מקום לשני סוסים ולמגוב זה יש מקום רק לאחד. הגלגלים במגוב גדולים בגלל שהשטח בחורף בוצי ורך וגלגלים קטנים יותר היו נתקעים בבוץ. למגוב יש שתי ידיות: אחת לעצירה ואחת להרמת המתחכים. כיום, לא משתמשים במגוב סוסים אלה בטרקטורים ולפעמים גם במחרשות סוסים.

 

כותבים:עילי גבעתי, עידו זוהר, עמית דבורי