המחרשה בשיירת הכלים החקלאים

ליד כביש הגישה לכפר יש שורה של כלי רכב חקלאיים, אחד מהם הוא המחרשה. המחרשה הישנה בכפר יצאה מכלל שימוש. לכן היה ניתן להציב אותה בנוסף לעוד מספר כלים חקלאיים, בכדי לסמל את הצביון החקלאי של הכפר, ואת התקופה בה היה בית ספר חקלאי בחלקו.

מעבר ללימודים התלמידים עסקו בחקלאות, והשתמשו במחרשות.

השימושים של המחרשה כיום כוללים עיבוד ראשוני של הקרקע, חרישה לקראת זריעה, שתילה או נטיעה. בנוסף, כיום המחרשה נרתמת לטרקטור ובעבר הייתה נרתמת לבהמות מסע.

 

כותבים:נגה צ'פניק, נעמה גד