"מסלול "מדעי הנדסה והחלל 

מסלול "מדעי ההנדסה והחלל" בכפר הירוק נפתח לראשונה בשנת 2017 , והוקם ע"י חברי צוות ההנהלה של בית הספר. תכנית הלימודים של המסלול היא בשיתוף עמ"ת - עתודה מדעית טכנולוגית, אשר שייכת למשרד החינוך, ונועדה לקדם בכיתות את לימודי המתמטיקה והמדעים. חלק מהמקצועות הנלמדים במסלול הינם: פיזיקה, אווירונאוטיקה, מדעי המחשב, אסטרופיזיקה, מתמטיקה ועוד. במסלול התלמידים מפתחים מיומנויות חשיבה אותן הם יכולים ליישם במקצועות השונים, וכן מפתחים יכולות תכנון. בנוסף, הם מבצעים מיזמים רב תחומיים המפתחים מיומנויות עבודה בצוות. בנוסף, כיתת מדעי ההנדסה והחלל, כמו גם שאר הכיתות בכפר הירוק, מקבלת שיעורי העשרה בשטח ומנהיגות סביבתית. במסגרת השיעורים הללו, התלמידים לומדים כיצד להיות חלק מקבוצה, כיצד פועל מנהיג ומהן תכונותיו. לסיכום, במסלול מדעי ההנדסה והחלל בכפר הירוק, משלבים את המקצועות השונים תוך דגש על המקצועות המדעיים.

כותבים: מאיה עזרא, עילאי חביב